Auteursrechten

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door NOTEBORN bv.
© Copyright 2014 NOTEBORN bv, Heerlen, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd; noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten. Voordat u op de verstrekte informatie afgaat, dient zij op andere wijze bevestigd te zijn.

NOTEBORN bv is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website, tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Noteborn bv opzet en/of grove nalatigheid kan worden verweten.

De op deze website gepresenteerde productgegevens, -specificaties en -illustraties zijn gebaseerd op de meest actuele productinformatie op het moment van publicatie. Het kan echter voorkomen, dat op de site getoonde modellen of accessoires inmiddels wijzigingen hebben ondergaan of verschillen van de leverbare uitvoering.

NOTEBORN bv behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in kleuren, materialen, uitrusting, specificaties en modellen. Wijzigingen kunnen ook prijzen van de producten betreffen. Uw NOTEBORN dealer zal u graag informeren over eventuele productwijzigingen. Eventuele aanbiedingen op de website gelden onder voorbehoud van bevestiging.

Geen licenties

NOTEBORN bv heeft gestreefd naar een innovatieve en informatieve website. Wij vragen echter uw begrip voor ons standpunt, dat Noteborn bv haar intellectueel eigendom – waaronder begrepen haar octrooien, handelsmerken, auteursrechten en andere rechten – moet beschermen. Door middel van deze website wordt geen toestemming verleend tot het gebruik van intellectueel eigendom van NOTEBORN of van derden.

Persoonsgegevens

Op sommige website pagina’s kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan u om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken.

Door u verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan de door u benoemde NOTEBORN dealer doorgegeven. Dit gebeurt om u de door u gewenste productinformatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rond Noteborn of de NOTEBORN website.

Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt u op de site van de Registratiekamer.

Bezoek aan deze website zonder nadere afspraken impliceert instemming met het bovenstaande.

Cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Remarketing Cookies

Indien u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies gebruikt deze website vormen van Remarketing om de bezoeker maximaal 10 maal opnieuw te herinneren aan deze website, eventueel via derden websites of Google. Deze derden partijen kunnen een tekst of plaatje tonen om de bezoeker te herinneren aan het bezoek van de website van NOTEBORN.

Scroll naar top